Sabtu, 24 April 2010

contoh kertas kerja (proposal)


KERTAS KERJA
SEKRETARIAT SAMBUTAN ULANG TAHUN  BEKAS PELAJAR
SEKOLAH RENDAH ISLAM 1
_____________________________________________________________________

1.0              PENGENALAN
Sambutan Ulang Tahun Bekas Pelajar Sekolah Rendah Islam 1 (SRI1) merupakan satu acara tahunan yang gilang-gemilang dan juga merupakan acara yang terbesar Persatuan Bekas Pelajar Sekolah Rendah Islam sesi 2010/2011 dalam meraikan para bekas pelajar yang telah berjaya menamatkan pengajian mereka. Pada tahun ini, Sekretariat Sambutan Ulang Tahun Bekas Pelajar di bawah kendalian bekas pelajar sesi 1996-2001 ingin menganjurkan projek mega ini. Sambutan Ulang Tahun Bekas Pelajar telah masuk tahun ke-15 dan sepanjang tempoh itu Sambutan Ulang Tahun telah mencetuskan pelbagai revolusi yang memberi impak mendalam pada seluruh warga SRI1 serta masyarakat luar. Sambutan Ulang Tahun mencerminkan imej SRI1 sebagai pusat pengembangan ilmu ilmu dan pembentukan insan modal yang berkualiti dan  mempunyai nilai tambahan yang sendiri. Perlaksanaan juga dapat dilihat sebagai wadah yang menghubungkan bekas pelajar SRI1 dengan organisasi, masyarakat luar dan pelajar serta kakitangan SRI1 sekarang. Program terbesar ini akan menghimpunkan semua bekas pelajar SRI1 dan akan disempurnakan oleh Menteri Besar Perlis.
Sambutan Ulang Tahun telah berjaya merealisasikan kesinambungan kerjasama dengan pelbagai organisasi di seluruh negara. Kerjasama yang dimeterai dari segi perkongsian maklumat, material, dan kewangan adalah bagi membolehkan Sambutan Ulang Tahun dapat dilaksanakan dengan penuh meriah dan jayanya. Selain itu, ia berjaya memartabatkan nama dan imej sekolah di mata masyarakat tempatan sebagai sebuah sekolah yang mampu melahirkan para intelektual berdedikasi, berketrampilan, berwawasan dan berkepimpinan.

2.0              MATLAMAT

Matlamat Sambutan Ulang Tahun Ke-15 adalah untuk menjadi badan organisasi pelajar yang menerapkan nilai-nilai kualiti, intergrasi dan intelek. Sambutan Ulang Tahun Ke-15 adalaah berteraskan jati diri mahasiswa/wi yang merangkumi aspek kepimpinan, kecermelangan akedemik, pengurusan organisasi yang profesional, pengesuaan teknologi maklumat dan pemuliharaan budaya bangsa. Di samping itu, ia juga boleh dijadikan satu tanda aras bagi semua program lain. Jesteru, Sekretariat Sambutan Ulang Tahun berperanan bagi menzahirkan dan melaksanakan setiap perincian yang telah digariskan seperti di atas secara menyeluruh.


3.0              MISI
Menjadi sebuah organisasi yang mampu melatih dan melahirkan individu yang berketrampilan, fleksibel dan dinamis disamping mengembangkan bidang kemahiran berorganisasi agar manfaatnya dapat dirasai oelh semua warga SRI1 terutamanya.

4.0              OBJEKTIF

4.1              Meraikan para bekas pelajar yang telah menamatkan pengajian di samping memberi penghargaan ke atas kecemelangan mereka.

4.2              Menonjolkan kecemelangan  bekas pelajar SRI1 di dalam bidang akedamik serta penguasaan teknologi semasa seiring dengan era globalisasi masa kini.

4.3              Memberi peluang kepada mahasiswa/wi universiti untuk melihat perkembangan dunia luar berdasarkan suasana pembudayaan ilmu di dalam kampus selain menimba pengalaman berorganisasi.

4.4              Menepati dasar utama pelaksanaan Sambutan Ulang Tahun Ke-15 iaitu program yang mencerminkan citra mahasiswa/wi dan universiti sebagai tempat menimba ilmu serta pusat pengkulturan masyarakat terpelajar.

4.5              Memberi ruang kepada mahasiswa/wi untuk memberi ilmu mereka kepada warga SRI1 dan juga masyarakat luar di samping menjalankan urusan berfaedah yang memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak melalui program-program berbentuk kerjasama.


5.0              TEMA

"Logikan Akal Luaskan Pemikiran"6.0              ANJURAN

Sambutan Ulang Tahun Ke-15 akan dianjurkan oleh Persatuan Bekas Pelajar Sekolah Rendah Islam sesi 2010/2011 di bawah kendalian bekas pelajar sesi 1996-2001, Persatuan Bekas Pelajar Sekolah Rendah Islam sesi 2010/2011.

7.0              STRUKTUR ORGANISASI

Rujuk lampiran A.

8.0              TARIKH DAN MASA

Sambutan Ulang Tahun Ke-15 kali ini ini akan berlangsung pada 13 Ogos 2010 (Isnin) selama 1 hari.

Pihak Sekretariat sambutan Ulang Tahun Ke-15 juga akan menjalankan program awalan iaitu program Pra-Sambutan sebelum tarikh sambutan Ulang Tahun ke-15 berlangsung.

Rujuk lampiran B.


9.0              TEMPAT

Sambutan Ulang Tahun Ke-15 akan diadakan di dewan induk SRI1 bertempat di lokasi-lokasi berikut :

9.1         Dewan Besar
9.2         Bilik Darjah
9.3          Kantin
9.4

10.0          PERASMI

Perasmian Sambutan Ulang Tahun Ke-15 akan disempuranakan oleh :
MENTERI BESAR PERLIS
11.0          PENYERTAAN DAN PENGLIBATAN

11.1       Pihak pentadbir, badan akedamik dan kakitangan SRI1.

11.2       Semua pelajar SRI1.

11.3       Persatuan Bekas pelajar SRI1.

11.4       Agensi kerajaan dan swasta termasuk syarikat perbankan.

11.5       Masyarakat setempat.

11.6       Mahasiswa/wi

12.0          KESELAMATAN

Kawasan tapak sambutan keseluruhannya adalah di bawah kawalan Unit Keselamatan SRI1, pihak polis diraja malaysia kawasan Kangar, pasukan bomba dan penyelamat malaysia kawasan Kangar.


13.0          ANGARAN BELANJAWAN

Rujuk Lampiran C.


14.0          PEJABAT URUSAN
Sebarang maklumat lanjut, penerangan, pertanyaan dan urusan serta surat-menyurat boleh diajukan kepada :
                                SEKOLAH RENDAH ISLAM 1
                                Tel          :
                                Faks       :
                                Email     :LAMPIRAN A
STRUKTUR ORGANISASI INDUK
SAMBUTAN ULANG TAHUN KE-15
BEKAS PELAJAR SEKOLAH RENDAH ISLAM 1
1.
Guru Besar SRI1
2.
Penolong Kanan 1
3.
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
4.
Penolong Kanan Kokirikulum
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
Penasihat Sekretariat Sambutan Ulang Tahun Ke-15
18.
Pengerusi Exco Sekretariat Sambutan Ulang Tahun Ke-15
19.
Pengarah Eksekutif Sekretariat Sambutan Ulang Tahun Ke-15
20.
Pengurus Tadbir Sekretariat Sambutan Ulang Tahun Ke-15
21.
Pengurus Kewangan Sekretariat Sambutan Ulang Tahun Ke-15


STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA
SEKRETARIAT SAMBUTAN ULANG TAHUN KE-15


PENAUNGPENGERUSIPENYELARASTIMBALAN PENYELARASPENASIHATPENGERUSI EXCO SAMBUTAN ULANG TAHUN

MAJLIS PENGURUSAN TERTINGGI
SEKRETERIAT SAMBUTAN ULANG TAHUN KE-15


EX-OFFICIOPENGARAH EKSEKUTIFTIMBALAN PENGARAH EKSEKUTIF ITIMBALAN PENGARAH EKSEKUTIF IITIMBALAN PENGARAH EKSEKUTIF IIITIMBALAN PENGARAH EKSEKUTIF IVTIMBALAN PENGARAH EKSEKUTIF VPENGURUS TADBIRPENOLONG PENGURUS TADBIR IPENOLONG PENGURUS TADBIR IISETIAUSAHA KERJATIMBALAN SETIAUSAHA KERJA I

TIMBALAN SETIAUSAHA KERJA IIPENGURUS KEWANGANPENOLONG PENGURUS KEWANGAN IPENOLONG PENGURUS KEWANGAN IIPENOLONG PENGURUS KEWANGAN IIIEKSEKUTIF PERHUBUNGAN AWAMEKSEKUTIF PROGRAMEKSEKUTIF KEBUDAYAAN DAN KESENIANEKSEKUTIF PEMASARANEKSEKUTIF EKSPO DAN PEMASARANEKSEKUTIF TEKNIKALEKSEKUTIF CENDERAMATA DAN PENERBITANEKSEKUTIF PUBLISITI DAN MEDIAEKSEKUTIF PAMERANEKSEKUTIF TEKNOLOGI DAN DOKUMENTASIEKSEKUTIF SUKAN DAN REKREASIEKSEKUTIF KESELAMATAN DAN PENGANGKUTANEKSEKUTIF KEBAJIKAN DAN TUGAS-TUGAS KHASLAMPIRAN B

PROGRAM SAMBUTAN ULANG TAHUN KE-15

Bil.
Nama Program
Tempat
Penglibatan

1
SRI 1 book of Record2
Pidato Sambutan Ulang Tahun Ke-153
Tower Construction Chanllenge4
Bicara Ad-Din5
Forum6
Sehari Bersama Pemimpin7
Soduku Challenge8
Choral Speaking9
Permainan Rakyat10
Konsert nasyid11
Kaligrafi12
Tilawah Al-Quran13
Festival Pantun14
Sajak dan Puisi15
CaturLAMPIRAN C

BELANJAWAN SAMBUTAN ULANG TAHUN KE-15

ANGGARAN PENDAPATAN                                                                                         RM  
1.
PERUNTUKAN

2.
SUMBANGAN

3.
PEMASARAN

4.
CENDERAMATA

5.
JUALAN BARANGAN CENDERAMATA

6.
YURAN PROGRAM

7.JUMLAH
RM          XXXX


ANGGARAN PERBELANJAAN                                                                                          RM                                                                                                                                                         
1.
PENGURUSAN

2.
PERASMIAN DAN SAMBUTAN

3.
MAJLIS PENUTUP

4.
PUBLISITI

5.
TEKNIKAL

6.
SUKAN

7.
T-SHIRT (RM 20 P 450 helai )

8.
PENGANGKUTAN

9.
PROGRAM

10.
JAMUAN

11.
BUKU CENDERAMATA

12.
CENDERAMATA JUALAN

13.
CENDERAMATA SAMBUTAN ULANG TAHUN KE-15

14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.JUMLAH
RM              XXXXX15.0          PENUTUP

Berdasarkan kepada matlamat, misi dan objektif Sambutan Ulang Tahun Ke-15 yang telah digariskan, jelas menunjukkan bahawa tanggungjawab yang harus dipikul setiap ahli jawatankuasa Sambutan Ulang tahun Ke-15 amat besar antara dalam usaha :
1.       Memupuk integrasi di kalangan masyarakat intelektual yang mendokong aspirasi dan falsafah universiti.
2.       Menerapkan nilai-nilai murni dalam setiap gerak kerja kami agar dapat dijadikan contoh bagi seluruh warga SRI1.
3.       Memberi sumbangan dan komitmen dengan sepenuhnya, terutama untuk menjaga imej dan nama baik SRI1.
Sekretariat Sambutan Ulang Tahun Ke-15 amat mengharapkan kerjasama dari semua pihak bagi memastikan perjalanan gerak kerja berjalan lancar seterusnya menjayakan Sambutan Ulang Tahun Ke-15 dengan penuh gilang-gemilang. Segala bentuk sumbangan, kerjasama dan keprihatinan yang diberikan amatlah kami hargai. Harapan kami agar kertas kerja ini dipertimbangkan dan diluluskan dengan sempurna.Akhir kata, segala kerjasama yang diberikan, kami dahului dengan ucapan terima kasih.

Disediakan oleh,

(TENGKU MOHAMMAD ZHUHRIE TENGKU NOOR HADI)
Syariah Dan Undang-undang
Universiti Al-Azhar

Disemak oleh,

 ( BAIZULIANA BAHAROM )
Pendidikan Bahasa Arab
Univesiti Pendidikan Sultan Idris


Disahkan oleh,

(NAZATUL ANIS MAT FAUZI)
Pendidikan Bahasa Melayu
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Tiada ulasan: